Obchodní podmínky

I. Úvodní ustanovení

Tímto stanovuji, Jan Gajdoš, provozovatel e-shopu na adrese sportujzabarakem.cz, obchodní podmínky, které definují a specifikují mé práva a povinnosti jakožto prodávajícího a práva a povinnosti kupujících. Tyto obchodní podmínky upravují vztahy mezi mnou a kupujícím a jsou nezbytnou součástí kupní smlouvy.

II. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Kupní smlouva mezi mnou a kupujícím vzniká na základě dokončené a potvrzené objednávky. Objednávka je kupujícím vyplněna prostřednictvím webového formuláře. Potvrzením objednávky kupující souhlasí s těmito obchodními podmínkami.

III. Odstoupení od smlouvy

Kupující má právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží bez udání důvodu. Odstoupení musí být učiněno písemně. V případě odstoupení od smlouvy je prodávající povinen vrátit kupujícímu veškeré finanční prostředky včetně nákladů na dodání zboží.

IV. Záruka a reklamační řád

Zboží prodávané na e-shopu podléhá záručním podmínkám. V případě vady zboží má kupující právo na reklamaci. Reklamace bude vyřízena v souladu s platnými právními předpisy a těmito obchodními podmínkami.

V. Ochrana osobních údajů

Všechny osobní údaje, které jsou kupujícím poskytnuty v souvislosti s objednávkou, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů a nařízením GDPR.

VI. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne jejich zveřejnění na e-shopu sportujzabarakem.cz. Prodávající si vyhrazuje právo obchodní podmínky kdykoli změnit nebo doplnit.