Ochrana osobních údajů

I. Základní ustanovení

Jako provozovatel e-shopu sportujzabarakem.cz, Jan Gajdoš, se zavazuji chránit osobní údaje všech našich zákazníků. Vaše osobní údaje jsou u nás bezpečné a zpracovávány výhradně v souladu s platnými zákony.

II. Rozsah shromažďování osobních údajů

Shromažďujeme pouze ty osobní údaje, které jsou nezbytně nutné pro plnění smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím, tedy pro dodání objednaného zboží, fakturaci apod.

III. Účel zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovávány výhradně pro účely vyplývající z uzavření a plnění smlouvy, tedypro účely vyplývající z uzavření a plnění smlouvy, tedy pro doručení zboží, komunikaci ohledně objednávky, fakturaci a nezbytnou administrativu.

IV. Předávání osobních údajů třetím stranám

Vaše osobní údaje jsou předávány třetím stranám pouze v nezbytně nutném rozsahu, který je vyžadován pro dodání zboží nebo pro plnění jiných smluvních povinností. Třetí strany zpracovávající osobní údaje jménem e-shopu jsou vázány smlouvou o zpracování osobních údajů, která zaručuje stejnou úroveň ochrany, jakou poskytuje tento dokument.

V. Práva subjektu údajů

Kupující má právo kdykoli požadovat informaci o tom, jaké jeho osobní údaje jsou zpracovávány, má právo na opravu či výmaz těchto údajů, případně omezení jejich zpracování. Dále má právo vznést námitku proti zpracování a právo na přenositelnost údajů.

VI. Bezpečnost a ochrana osobních údajů

Zavazuji se k zajištění bezpečnosti osobních údajů prostřednictvím moderních technologických opatření a pravidelných kontrol. Osobní údaje jsou chráněny před neoprávněným přístupem, ztrátou či jiným zneužitím.

VII. Závěrečná ustanovení

Tento dokument o ochraně osobních údajů může být kdykoli aktualizován nebo změněn. Aktuální verze bude vždy k dispozici na e-shopu sportujzabarakem.cz.